โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์


 

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา บุญแจ้ง

  ครู

 • thumbnail

  นายสมสิทธิ์ วงศ์พิริยะวาทิน

  ครู

 • thumbnail

  น.ส.เฉวียน บัวบาง

 • thumbnail

  พ.อ.ดนัย บัวมา

 • thumbnail

  นายเดชา ชาญณรงค์

 • thumbnail

  พระครูโสภณวัชรคุณ

 • thumbnail

  นายพฤฒสภา แย้มพราย

 • thumbnail

  พลโทไพโรจน์ วรรณตรง

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม

 • thumbnail

  นางอรวรรยา หุ่นทอง

 • thumbnail

  ดร.ประยูร ลิ้มสุข

 • thumbnail

  นายมังกร ก้อนจันทร์

  กรรมการสถานศึกษา

^