โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์


 

คณะกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.เฉวียน บัวบาง

 • thumbnail

  พ.อ.ดนัย บัวมา

 • thumbnail

  นายเดชา ชาญณรงค์

 • thumbnail

  พระครูโสภณวัชรคุณ

 • thumbnail

  นายพฤฒสภา แย้มพราย

 • thumbnail

  พลโทไพโรจน์ วรรณตรง

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพูนศักดิ์ รังสิกรรพุม

 • thumbnail

  นายวัชรินทร์ ดีดาร์

 • thumbnail

  นางอรวรรยา หุ่นทอง

 • thumbnail

  ดร.ประยูร ลิ้มสุข

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น

  กรรมการและเลขานุการ

^