โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - บุคลากร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์


 

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นางวัฒนภร สายมี

  ครู

 • thumbnail

  นางพรพิมล เถื่อนถ้ำ

  ครู

 • thumbnail

  นางวรรณภา นาทันรีบ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวญานิศา โมบขุนทด

  ครู

 • thumbnail

  นางบังอร แก้วเปี้ย

  ครู

 • thumbnail

  นางมัณฑนา คงขุนทด

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดี

  ครู

 • thumbnail

  นายมังกร ก้อนจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุปราณี ปลัดท้วม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอมรวดี บุญมา

  ครู

 • thumbnail

  นางบัวเรียว เมิดจันทึก

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรอยพิมพ์ น้อยคนดี

  ครู

 • thumbnail

  นางนงค์เยาว์ ม่วงอ่ำ

  ครู

 • thumbnail

  นายมังกร ก้อนจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา เกิดห้างสูง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  Miss Anna G. Selosa

  ครูต่างชาติ

 • thumbnail

  นางขวัญใจ ตรีจักร

  ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท

 • thumbnail

  นางพัชรี ประกอบสมบัติ

  ครู ห้องเรียนพิเศษ สสวท.

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา จำนงค์สุข

  ครูอัตราจ้างห้องเรียนพิเศษ สสวท.

^